چهارشنبه , ۲۱ شهریور, ۱۳۹۷

آخرین نوشته ها

بحران هویت

بحران هویت

جهان سومی و فقر فرهنگی یعنی: جوری خودشون رو برا کریسمس آماده میکنن انگار عمه من بود سر قبر #کوروش زار می‌زد!

توضیحات بیشتر »

با خدا تجارت کن

تجارت

بعضی ها فکر میکنن یه دروغ گفتن ده میلیون تومان به جیب زدن! فکر کردی سود کردی؟؟ خب این ده میلیون کجا رفت؟؟؟ هیچی دکتر اشتباه حدس زده که آقا سرطان داره ...

توضیحات بیشتر »

شوق حرم ، سوختن و نرسیدن

شوق حرم؛ سوختن و نرسیدن شاعر: سیده حسنی حسینی طهرانی

شوق حرم ؛ سوختن و نرسیدن چقدر در شوق حرمت سوختم و نرسیدم چقدر بیاد سردابت سوختم و نرسیدم چقدر شغل نوکری به نوکرت می آید افسوس که دورم زحرمت  سوختم و نرسیدم دلم برای شش گوشه‌ات بیش از بیش پر میزنه چقدر از صفای ضریحت سوختم و نرسیدم نماز …

توضیحات بیشتر »

بچه مثبت هایی که فکر می کنید خیلی آدمید …! بیایید پایین با هم بریم!

بچه مثبت

دیدیم بعضی ها ؛ بعضی ها رو تحویل نمی گیرن! اسمشون مومنه ها ! اسمشون بچه مسلمونه ها ! اما یه جوری رفتار می کنن انگار چه خبره... میگن بابا اینا به ما نمیخورن! خیلی از ما پایین ترن، خیلی با ما فاصله دارن !

توضیحات بیشتر »