پنج شنبه , ۲ آذر, ۱۳۹۶

آخرین نوشته ها

آیا شهادت حضرت علی اصغر علیه السلام به اختیار خودشان بود یا خیر؟

حضرت علی اصغر علیه السلام به اختیار خود، شهادت را برگزید

مرحوم علامه حاج سید محمدحسین حسینی طهرانی: حضرت علی اصغر علیه السلام به اختیار خود، شهادت را برگزید و به ندای پدر لبیک گفت. و این یکی از اسرار خلقت است که اطفال دارای ادراک و اختیار و جاذبه و دافعه معنوی هستند.

توضیحات بیشتر »

تقدیر انسان عوض می‌شود اگر …

تقدیر

مرحوم علامه سید محمدحسین حسینی طهرانی می‌فرمایند: اگر صفات باطنی انسان تغییر کند، خدا نیز مقدرات انسان را عوض می‌کند! دست از مس وجود چو مردان ره بشوی تا کیمیای عشق بیابی و زر شوی

توضیحات بیشتر »

مدرسه معرفت شناسی: دیدگاه علامه طباطبایی در ادراک حسی

ادراک حسی

نگاه علامه را می شود تفسیر یافته نگاه صدرا دانست. ابعاد تجربه گرایانه دیدگاه علامه: می شود به اعتبار ابن سینا دانست. بعد دیگر: علامه در دوره معاصر زندگی کردند با فیلسوفانی که نگاه تجربه گرایانه داشتند مواجه بودند. لذا نمی شود پیشرفت های علمی صورت گرفته زمان علامه را نادیده بگیریم....

توضیحات بیشتر »