پنج شنبه , ۲ آذر, ۱۳۹۶

آخرین نوشته ها

قضیه کشف حجاب و علماء طهران

کشف حجاب

مرحوم علّامه آیةالله حسینی طهرانی قدّس الله نفسه الزکیّة:  تا آنكه كشف حجاب عملى شد … و وضع آن زمان اصلًا گفتنى نيست … هر چه انسان بخواهد بنويسد مطلب بالاتر است. و هر چه بخواهد بگويد، نمى تواند آن مطلب را برساند.  … وقتى خواستند بى حجابى را رسمى …

توضیحات بیشتر »