دوشنبه , ۵ تیر, ۱۳۹۶

عذاب ، به جهت بعد و دوری ما از آن عالم نور و آن عالم عشق و محبت است.

چرا عذاب می کشیم؟ مرحوم آقای حاج سید هاشم حداد رضوان الله علیه: خداوند یکپارچه نور است، یکپارچه عشق است؛ خدایی که چنین است، اصلا عذاب از او متمشی نمی شود؛ این عذاب، به جهت بعد و دوری ما از آن عالم نور و آن عالم عشق و محبت است. …

توضیحات بیشتر »

حضرت زهرا و ماجرای کوچه

آری، ما هم دلمان می‌خواست افسانه باشد... ما هم دلمان می‌خواست دروغی بیش نباشد... دلمان می‌خواست چنین ننگی بر دامن امت آخرالزمان نماند.... دلمان می‌خواست گوش‌هایمان چنین واقعه ای را نمی‌شنید و چشم‌هایمان روایاتش را در کتاب های معتبر شیعه و سنی نمی‌دید... آخر چگونه ممکن است اصحاب و امت پیامبری، با دختر پیامبرشان چنین کرده باشند؟!

توضیحات بیشتر »

محبت کن زندگی را در آغوش بگیر

از در آغوش گرفتن جوانانتان خجالت زده نباشید، آرامش آن‌ها فقط شامل تأمین مالی، امنیتی و تغذیه و سلامت و ... نمی‌شود. یکی ازمواردی که باعث دور شدن جوان از خانواده‌اش است، عدم محبّت صحیح است. محبّت زبانی وعملی مکمل هم هستند.

توضیحات بیشتر »